wexler-consultants.com

ניהול כספים


העסק גדל ונדרש פיקוח מקצועי על ניהול הכספים?
תזרים המזומנים הופך קשה יותר ונדרשת עזרה מקצועית בהתנהלות מול הבנקים?אוריאל וקסלר יועצים בע"מ מספקת שירותי ניהול כספים הכוללים:


  • ניהול/פיקוח שוטף על חשבונות בנקים
  • בדיקת צרכי האשראי של העסק, גיבוש מסגרות האשראי הנדרשות לצורכי העסק וניהול מו"מ    עם הבנקים לקבלתן
  • פעולות גזבריות שוטפות בעסק
  • ניהול תזרים המזומנים
  • סיוע בניהול הגבייה בעסק ומתן כלים אופרטיביים לטיפול בגבייההרשימה לעיל – חלקית בלבד. השירותים ניתנים תוך ניצול הניסיון הרב שנצבר אצלנו בניהול כספי ופיננסי, בהתאמה מלאה לצרכי הלקוח וברמה מקצועית גבוהה.English