wexler-consultants.com

ניתוח פעילויות/דו"חות כספיים ועבודות אנליטיות
מעוניין להשקיע במניות של חברה פרטית או נסחרת בישראל/בחו"ל?
 
מעוניין לרכוש חברה או פעילות בישראל/בחו"ל?

מעוניין בניתוח חומר פיננסי וקבלת חוות דעת מקצועית/סקירה ענפית?אוריאל וקסלר יועצים בע"מ מתמחה בניתוח חומרים פיננסיים שונים ודוחות כספיים בעברית ובאנגלית.

הבנה יסודית של הפעילות/ החברה הנבדקת, למידת היתרונות והחסרונות שלה, האיומים וההזדמנויות הגלומים בה, יעשו את ההבדל בין החלטה עסקית טובה לגרועה. מחיר הטעות עשוי להיות גבוה.

המומחים שלנו יכינו עבורך ניתוח פיננסי איכותי של החומר המבוקש באופן בהיר וממצה, אשר יתמוך בקבלת החלטות עסקית נכונה.

אנו מנוסים מאוד בהכנת ניתוחים ועבודות אנליטיות מסוגים אלה ללקוחות בישראל, אך גם באנגלית, עבור חברות רב לאומיות או גורמים עסקיים בחו"ל, במגוון רחב של נושאים.

English